[Ma Thiên Ký] Giới Thiệu Phụ bản Vật Phẩm

12

Kính chào quý Ma Hữu !!

Để quý Ma Hữu hiểu dễ tiếp cận về các hệ thống phụ bản và nhiệm vụ của game Ma Thiên Ký. Ad xin mạn phép giới thiệu với quý Ma Hữu hệ thống phụ bản của Ma Thiên Ký nhé

Phụ Bản Vật Phẩm là hệ thống gồm nhiều phụ bản nhỏ  để người chơi lấy nguyên liệu nâng cấp các tính năng khác. Bao gồm nhiều tính năng như : cánh, tiên nữ, pháp bảo,…..^^~

Phụ bản Vật Phẩm

Mỗi ngày, người chơi có thể 1 lần tham gia miễn phí các phụ bản nhỏ trong phụ bản vật phẩm và 3 lần mua thêm. Ngoài ra, người chơi cũng cần đạt cấp độ yêu cầu của phụ bản để tham gia phụ bản vật phẩm nhé.

Phụ bản vật phẩm bao gồm các phụ bản nhỏ sau:

– Phụ bản Đồng

– Phụ bản Pháp Bảo

– Phụ bản Tiên Nữ

– Phụ bản Cánh

– Phụ bản Pháp Trận

– Phụ bản Tọa Kỵ

– Phụ bản Thời Trang

– Phụ bản Túc Tích

– Phụ bản Thần Binh

Phụ bản Thần Binh

Đa phần nội dung của các phụ bản nhỏ là tiêu diệt số lượng quái quy định trong phụ bản. Sau đó tiêu diệt Boss cuối là hoàn tất phụ bản và nhận nguyên liệu nâng cấp nha ^_^

Qua giới thiệu trên, các Ma Hữu chắc cũng đã hiểu hơn về chuỗi phụ bản của Ma Thiên Ký rồi heng. Chúc các Ma Hữu một ngày vui vẻ và chơi game thỏa thích nghen ^^~

Đại Ác Ma Kính Bút !!