[Ma Thiên Ký] Giới Thiệu Phụ bản Tiên Kiếp

11

Kính chào quý Ma Hữu !!

Để quý Ma Hữu hiểu dễ tiếp cận về các hệ thống phụ bản và nhiệm vụ của game Ma Thiên Ký. Ad xin mạn phép giới thiệu với quý Ma Hữu hệ thống phụ bản của Ma Thiên Ký nhé

Phụ Bản Tiên Kiếp là hệ thống phụ bản để người chơi lấy danh hiệu tiên phẩm. Danh hiệu tiên phẩm càng cao thì lực chiến của người chơi sẽ tăng càng nhiều ^^~

Phụ bản Tiên Kiếp

Phụ bản tiên kiếp không giới hạn số lần tham gia. Người chơi có thể tham gia bao nhiêu lần cũng được, yêu cầu của phụ bản là người chơi sẽ đánh boss ở tầng danh hiệu đó trong thời gian yêu cầu. Nếu vượt qua được sẽ dành được danh hiệu tiên phẩm đó và chuẩn bị để tham gia tầng cao hơn.

Phụ bản Tiên Kiếp

Qua giới thiệu trên, các Ma Hữu chắc cũng đã hiểu hơn về chuỗi phụ bản của Ma Thiên Kýrồi heng. Chúc các Ma Hữu một ngày vui vẻ và chơi game thỏa thích nghen ^^~

Đại Ác Ma Kính Bút !!