[Ma Thiên Ký] Giới Thiệu Phụ bản Bảo Tháp

14

Kính chào quý Ma Hữu !!

Để quý Ma Hữu hiểu dễ tiếp cận về các hệ thống phụ bản và nhiệm vụ của game Ma Thiên Ký. Ad xin mạn phép giới thiệu với quý Ma Hữu hệ thống phụ bản của Ma Thiên Ký nhé

Phụ Bản Bảo Tháp là hệ thống có liên quan tới chức năng Thánh Khí. Tham gia phụ Bản Bảo tháp tiêu diệu Boss sẽ nhận được mảnh thánh khí ^^~

Phụ bản Bảo Tháp

Phụ bản bản Bảo Tháp khi tham gia sẽ còn nhận được danh hiệu, danh hiệu cao hơn sẽ thay thế danh hiệu cấp thấp. Khi leo tới tầng cao hơn không thể đánh nổi Boss nữa có thể làm mới bằng vật phẩm làm mới Bảo Tháp.

Phụ bản Bảo Tháp

Qua giới thiệu trên, các Ma Hữu chắc cũng đã hiểu hơn về chuỗi phụ bản của Ma Thiên Ký rồi heng. Chúc các Ma Hữu một ngày vui vẻ và chơi game thỏa thích nghen ^^~

Đại Ác Ma Kính Bút !!