[Ma Thiên Ký] Giới Thiệu Hệ Thống Đồ Giám

6

Kính chào quý Ma Hữu !!

Để quý Ma Hữu hiểu dễ tiếp cận về các chức năng của game, Ad sẽ giới thiệu về các chức năng Đồ Giám cho các Ma Hữu nha.

Hệ thống Đồ Giám là hệ thống giúp quý Ma Hữu chăm chỉ tích cực hơn trong việc train quái và săn Boss để lên lực chiến nè. Khi các Ma Hữu đi đánh quái hay đánh boss, sẽ có cơ hội lượm được đồ giám tương ứng với loại quái/Boss đó trong đồ giám. Khi thu thập đủ số mảnh yêu cầu để nâng cấp 1 loại đồ giám sẽ tăng thêm thuộc tính và lực chiến cho nhân vật đó nghen ^^~

Đồ Giám Quái

Đồ giám quái chia ra theo bản đồ, mỗi loại bản đồ sẽ có nhiều loại đồ giám quái khác nhau

Đồ giám Boss

Đồ giám Boss chia theo mức độ chuyển sinh của Boss. Boss có thể là Boss cá nhan, Boss thế giới, Boss dã ngoại,…. đều có đồ giám để các Ma Hữu thu thập mảnh đồ giám và nâng cao lực chiến.

Qua giới thiệu trên, các Ma Hữu chắc cũng hiểu được hệ thống Đồ Giám của Ma Thiên Ký rồi phải không nè. Chúc các Ma Hữu chơi game vui vẻ nha ^^~

Đại Ác Ma Kính Bút !!