[Ma Thiên Ký] Giới Thiệu Hệ Thống Dị Giới

14

Kính chào quý Ma Hữu !!

Để quý Ma Hữu hiểu dễ tiếp cận về các chức năng của game, Ad sẽ giới thiệu về các chức năng Dị Giới cho các Ma Hữu nha.

Hệ thống Dị Giới gồm 4 chức năng chính là Thần Trang, Tu Ma Lệnh, Thức Thần và cuối cùng là Tiên Thụ. Mỗi hệ thống sẽ có nhiều chức năng khác nhau nữa nè.

Đầu tiên là hệ thống Thần Trang. Thần trang bao gồm 4 trang bị Vũ Khí, Nhẫn, Áo và Sách. Để có được thần trang, người chơi tham gia hoạt động liên server để tích điểm. Sau đó dùng điểm liên server để đổi thần trang bị thần trang mong muốn. Trang bị thần trang có thể cường hóa, tăng sao với nguyên liệu đặc biết được đổi từ điểm vinh dự

Thần Trang

Cường hóa thần trang

Kế đến là tính năng Tru Ma Lệnh. Người chơi sẽ vào map Thượng Cổ Thánh Uyên, sau đó tiêu diệt Boss sẽ nhận được nguyên liệu để nâng cấp phẩm chất và đẳng cấp Tru Ma Lệnh. Tăng cấp phẩm chất và đẳng cấp Tru Ma Lệnh sẽ lên điểm thuộc tính và lực chiến nhân vật ^^~

Tru Ma Lệnh

Tiếp theo là chức năng Thức Thần. Các Ma Hữu có 6 loại thức thần khác nhau để nâng cấp. Mỗi thức thần đều có thuộc tính và tư chất khác nhau để nâng. Nâng đủ 6 loại thức thần sẽ gia tăng lực chiến lớn lắm đó nha ^^

Thức Thần

Cuối cùng là chức năng Tiên Thụ. Tiên Thụ tăng chiến lực người chơi khi người chơi nâng cấp Tiên Thụ. Đồng thời nâng cấp Tiên Thụ sẽ nâng giá trị quà nhận được. Duy trì thời gian online sẽ nhận được Kim Cương Khóa, Đồng và Tiên Quả

Tiên Thụ

Qua giới thiệu trên, các Ma Hữu chắc cũng hiểu được hệ thống Dị Giới của Ma Thiên Ký rồi phải không nè. Chúc các Ma Hữu chơi game vui vẻ nha ^^~

Đại Ác Ma Kính Bút !!