[Ma Kiếm Sinh Tử Kỳ] Tọa kỵ

158

Bạn có bao giờ nghĩ khi đi hành hiệp hay đi ngao du mà phải đáp Khinh Công mỏi chân chưa?? Bởi vậy Ma Kiếm Sinh Tử Kỳ đã có sẵn hệ thống thú cưỡi đủ ngầu để người chơi đi du ngoạn.

1.Nâng cấp tọa kỵ: Tọa kỵ trong game có 12 bậc và 1 cấp phi thăng với đủ các ngoài hình. Người chơi tiến hành nâng cấp bằng đan tiến cấp thú cưỡi.

  • Đan tiến cấp Tọa Kỵ có thể mua tại shop hoặc dùng điểm đổi từ phụ bản tổ đội hoặc tham gia phụ bản Tiến cấp Tọa Kỵ.

2.Tư chất & Trưởng thành tọa kỵ: là tính năng nhỏ trong hệ thống tọa kỵ, dùng để tăng độ trưởng thành cũng như tư chất của Tọa kỵ.

3.Ảo hóa: Game Ma Kiếm Sinh Tử Kỳ có 4 hóa hình bên cạnh song song 12 bậc kỵ.
4.Tiên Mạch Tọa Kỵ: tính năng trong hệ thống Tọa Kỵ đây là hệ thống cho phép người chơi Tăng cấp tiên mạch cho tọa kỵ.
Để tăng cấp tiên mạch phải có Tọa Kỵ chi hồn thông qua Phụ bản Tiên Mạch.
Theo dõi thông tin chi tiết tại:
Fanpage: https://www.facebook.com/makiem.splay.vn/
Group: https://www.facebook.com/groups/makiem.splay.vn/
Website: http://makiem.vn