[Ma Kiếm Sinh Tử Kỳ] Tiên Ma

103

Tiên Ma hoạt động diễn ra sau thời gian tắm tiên, trong thời gian Tiên Ma người chơi sẽ được chuyển map, trong map sẽ có các nhiệm vụ người chơi để hoàn thành khi hoàn thành sẽ nhận được phần thưởng phong phú.
Thời gian tham gia: Mỗi ngày 12:30-13:00
Hướng dẫn tham gia:
• Người chơi nhấn tham gia sẽ được chuyển vào map riêng
• Người chơi nhấn nhiệm vụ để hoàn thành, trong lúc làm nhiệm vụ sẽ có rương rơi ra, người chơi nhặt rương cũng có phần thưởng.
• Sau khi hoàn thành xong nv người chơi tiến hành tiêu diệt boss trong map.

Theo dõi thông tin chi tiết tại:
Fanpage: https://www.facebook.com/makiem.splay.vn/
Group: https://www.facebook.com/groups/makiem.splay.vn/
Website: http://makiem.vn