[Ma Kiếm Sinh Tử Kỳ] Tiên Đồng

77

Tiên Đồng “em gái nuôi” cũng là bạn đồng hành với người chơi trong suốt quãng đường tu tiên chính vì thế Ma Kiếm Sinh Tử Kỳ đã tạo ra 1 nàng Tiên Đồng gắn bó với người chơi, cũng như không quên đã cho nàng tiên đồng ấy cũng như người chơi, người có gì? Tiên đồng sẽ có cái đó.

1. Tiên Đồng:

 •  Nâng cấp Tiên Đồng:
  “Nàng” Tiền Đồng có 11 bậc mỗi bậc là 1 tạo hành khác nhau và mỗi lần tâng cấp tương ứng hệ thống sẽ mở cho “ nàng” 1 skill vừa phụ trợ người chơi cũng như tăng điểm sức mạnh cho bản thân, dùng đan tiến cấp Tiên Đồng để nâng bậc.

 • Ảo hóa Tiên Đồng:
  11 bậc thì chưa đủ khuất phục người chơi thì game đã cho người chơi thêm 10 hóa hình khác để thay đổi cho “Nàng” Tiên Đồng mỗi ngày không nhưng thay đổi ngoài hình mà lực chiến cộng cho người chơi cũng thay đổi.

 •  Tư chất & Trưởng Thành:
  Tư chất & Trưởng Thành là tính năng nâng tư chất cho Tiên đồng giúp cho lực chiến cũng như các thông số của tiên đồng tăng cao, để nâng cấp người chơi dùng đan tư chất & trưởng thành của Tiên đồng.

2. Tiên Tọa:

 •  Nâng cấp Tiên Tọa:
  Cũng giống như tọa kỵ người chơi Tiên tọa là vật cưỡi của Tiên đồng, với 10 bậc đủ các hình dạng khác nhau Tiên tọa góp phần làm cho Tiên đồng thêm bắt mắt.

 •  Tư chất & Trưởng Thành:
  Tư chất & Trưởng Thành là tính năng nâng tư chất và trưởng thành cho Tiên tọa giúp cho lực chiến cũng như các thông số của tiên tọa tăng cao, để nâng cấp người chơi dùng đan tư chất & trưởng thành của Tiên tọa.

3. Tiên Vũ:

 • Nâng cấp Tiên Vũ:
  Tiên –Ma đâu chỉ phân định ở nhân vật mà còn phân định ở cả Tiên đồng, 11 bậc ngang bằng với Thần Dực của nhân vật, sở hữu 4 skill chất khói, hỗ trợ cho nhân vật cũng như Tiên Đồng hết lực.

 •  Ảo hóa:
  Song song với 11 bậc mặc định thì trong game Ma Kiếm Sinh Tử Kỳ đã cho thêm vào đó 8 ảo hóa cũng lung linh không kém cạnh gì với nhân vật.

 • Tư chất & Trưởng Thành:
  Tư chất & Trưởng Thành là tính năng nâng tư chất và trưởng thành cho Tiên vũ giúp cho lực chiến cũng như các thông số của Tiên vũ tăng cao, để nâng cấp người chơi dùng đan tư chất & trưởng thành của Tiên vũ.

 

4. Thần Binh:

 •  Nâng cấp Thần Binh:
  Thần binh là vũ khí của Tiên đồng khi giao tranh gồm 11 bậc điều đặc biệt ở mỗi bậc là khi giao tranh mũi tên tiên đồng bắt ra sẽ có màu của bậc đó.
 • Tư chất & Trưởng Thành:
  Tư chất & Trưởng Thành là tính năng nâng tư chất và trưởng thành cho Thần bình giúp cho lực chiến cũng như các thông số của Thần binh tăng cao, để nâng cấp người chơi dùng đan tư chất & trưởng thành của Thần binh.

5. Tiên Sủng:

 • Nâng cấp Tiên Sủng:
  Nhân vật có Tiên đồng thì Tiên đồng cũng có Tiên sủng, gồm 11 bậc Tiên sủng có thể xem là người bạn đồng hành thứ 3 của nhân vật trong quá trình Tu tiên, với 4 skill hỗ trợ thì Tiên sủng đã góp phần nâng cao lực chiến cho Nhân vật.

 • Tư chất & Trưởng Thành:
  Tư chất & Trưởng Thành là tính năng nâng tư chất và trưởng thành cho Tiên sủng giúp cho lực chiến cũng như các thông số của Tiên sủng tăng cao, để nâng cấp người chơi dùng đan tư chất & trưởng thành của Tiên sủng.

Theo dõi thông tin chi tiết tại:
Fanpage: https://www.facebook.com/makiem.splay.vn/
Group: https://www.facebook.com/groups/makiem.splay.vn/
Website: http://makiem.vn