[Ma Kiếm Sinh Tử Kỳ] Thiên Cang

22

Thiên Cang tính năng tương tự như 1 hộ pháp của nhân vật tuy không xuất chiến ra ngoài nhưng lại hỗ trợ cho nhân vật rất nhiều. Nào chúng ta cùng xem Thiên Cang của game Ma Kiếm Sinh Tử Kỳ có gì nhé!.

1. Nâng Cấp Thiên Cang:
Với 10 bậc Thiên Cang trong game người chơi sẽ được bảo hộ cũng như thêm sức mạnh với 4 skill tạo ra hộ thuẫn đủ để người chơi có thể lật kèo đối phương trong trận solo. Đế nâng cấp Thiên cang người chơi dùng đan tiến bậc Thiên Cang.

2. Tư chất & Trưởng thành Thiên Cang:
Khá khác biệt khi Thiên Cang không có hóa hình tuy nhiên bù lại Thiên Cang lại có ưu điểm ở mặt Tư chất & Trưởng thành khi mà người chơi tăng bậc Tư chất & Trưởng thành thì lượng phòng thủ sẽ được bồi dưỡng khá nhiều tăng độc sống sót cho người chơi.

Theo dõi thông tin chi tiết tại:
Fanpage: https://www.facebook.com/makiem.splay.vn/
Group: https://www.facebook.com/groups/makiem.splay.vn/
Website: http://makiem.vn