[Ma Kiếm Sinh Tử Kỳ] Thần Võ

17

Ma Kiếm Sinh Tử Kỳ là cuộc chiến giữa Tiên Ma, trong cuộc chiến không tránh khỏi binh đao.Khi đã gia nhập vào thế giới hỗn loạn này người chơi luôn sẵn sàng trên tay thanh thần binh để bảo hộ bản thân, chính vì thế mà game đã có sẵn hệ thống Thần Võ vô địch.

1. Nâng cấp Thần Võ:
Thần võ gồm 10 bậc với các ngoài hình khác nhau, Thần võ có 1 bộ skill phụ trợ thêm cho người chơi khi sở hữu cấp bậc các skill này mở theo từng bậc Thần võ, để nâng cấp Thần Võ người cần Đan tiến bậc Thần Võ để thao tác.

2. Ảo hóa Thần Võ:
Bên cạnh 10 bậc mặc định thì Thần võ còn có thêm 9 hóa hình khác mang nhiều hình tượng khác nhau.

3. Tư chất & Trưởng thành Thần Võ:
Tư chất và trưởng thành của thần võ là tính năng mang lại thêm nhiều lực chiến cho Thần Võ cũng như bản thân người chơi, tuy nhiên thì Tư chất & trưởng thành cũng có số lần giới hạn của cập bậc đó.

Theo dõi thông tin chi tiết tại:
Fanpage: https://www.facebook.com/makiem.splay.vn/
Group: https://www.facebook.com/groups/makiem.splay.vn/
Website: http://makiem.vn