[Ma Kiếm Sinh Tử Kỳ] Hệ Thống Lãnh Địa Chiến

92

Bên cạnh bang chiến là nơi so tài thì Lãnh địa chiến là nơi các bang hội xưng bá 1 phương. Ma Kiếm Sinh Tử Kỳ sẽ tái hiện lại cuộc giao tranh, tranh giành lãnh địa của các bang hội.

  • Cấp mở:
  • Thời gian Tham gia: Thứ 2,Thứ 6 20:00-20:30
  • Hướng dẫn tham gia:

  1.  Lãnh địa chiến nổ chia thành 5 bảng với 10 bang ở top đầu
  2.  Các bang sẽ đánh nhau phân thắng thua tại map riêng biệt
  3. Việc xếp tranh lãnh Địa sẽ dựa vào Bang chiến

4. Mỗi lãnh địa sẽ có phần thưởng riêng, bang nào giành được lãnh địa nào sẽ nhận phần thưởng của lãnh địa đó hằng ngày

Theo dõi thông tin chi tiết tại:
Link fanpage: https://www.facebook.com/makiem.splay.vn/
Link group: https://www.facebook.com/groups/makiem.splay.vn/
Website: http://makiem.vn