[Ma Kiếm Sinh Tử Kỳ] Hệ Thống Kết Hôn

65

Anh em đã có, nhưng trong con đường Tu tiên bạn vô tình gặp tri kỷ, nhưng lại không thể cùng nhau se duyên đầu bạc thì nay bạn đừng lo nhé! Ma Kiếm Sinh Tử Ký đã cho bạn nên duyên chồng vợ.
 1. Kết hôn: Cấp mở kết hôn 62
Hướng dẫn kết hôn:
• Người chơi tổ đội với người bạn muốn kết hôn về map Lăng Tiêu Thành tọa độ X 190 Y 81 gặp NPC Hồng Nương.

• Hai người chơi muốn kết hôn với nhau tiếng hành mua nhẫn trong shop, nhẫn đơn có già 88KNB khóa.

• Một trong hai người chơi tiến hành chọn phương thứ kết hôn.

• Sau khi chọn phương thức kết hôn xong, 2 người chơi chính thức kết hôn, sau đó hệ thống sẽ cho người chơi chọn phương thức diễu hành để các người chơi khác cùng ăn mừng.

 

Diễu hành xong người chơi có thể tổ chức tiệc cưới bằng cách gặp NPC tổ chức tiệc ở địa chỉ
X 210 Y 81.

2. Thông Tin: là nơi hiển thị ngày kết hôn, người kết hôn, mối quan hệ, phương thức kết hôn, cấp nhẫn.


3. Nhẫn: Nhẫn đơn sau khi kết hôn sẽ biến thành Nhẫn cưới, ở tính năng này người chơi sẽ thấy được cấp nhẫn và thuộc tính mà nhẫn cộng vào.

4. Đồng Tâm Kết: Là tính năng thể hiện cấp quan hệ của người chơi khi người chơi tặng hoa cho người khác ( chỉ tính khi tặng hoa cho người bạn cưới).


5. Cây tương tư: Trồng cây si ngoài đời giờ vào game người chơi sẽ tiếp tục trồng cây si trong game nhưng có khác biệt cây si trong game sẽ là cây tình yêu do 2 người ươm mầm, mỗi lần trồng người chơi sẽ nhận thêm thuộc tính giúp mạnh hơn.


6. Phụ bản Tình Duyên: là phụ bản dành cho các cặp phu thê, hàng ngày người chơi sẽ được phép đi 1 lần phụ bản, khi hoàn thành người chơi sẽ nhận được vật phẩm tăng cấp cây tương tư và nhẫn.


7. Túi Gấm Tình Yêu: Hàng ngày người chơi vào điểm danh nhận quà sẽ nhận được các item để tăng cấp cấp nhẫn và cây tương tư.

Theo dõi thông tin chi tiết tại:
Link fanpage: https://www.facebook.com/makiem.splay.vn/
Link group: https://www.facebook.com/groups/makiem.splay.vn/
Website: http://makiem.vn