[Ma Kiếm Sinh Tử Kỳ] Hệ Thống Đúc

34

Theo sau Rèn là Đúc, có thể nói Đúc là tính năng cho phép người chơi thăng bậc trang bị, trong game Ma Kiếm Sinh Tử Kỳ, có đồ đỏ vậy làm sao để tăng thành đồ đỏ? Đúc có liên quan gì tới đồ đỏ không?
1. Đúc: là tính năng nâng cấp đồ cam lên đồ đỏ, khi tích đủ mảnh bản vẽ đỏ người chơi có thể vào Đúc và tìm món trang bị tích đủ bản vẽ để nâng cấp.

2. Chú Hồn: là nơi người chơi dùng đan Chú hồn để tăng cấp cho trang bị đỏ.

3. Tụ Linh: là tính năng cho phép người chơi hóa thần Trang bị, để hóa thần trang bị cần có Tụ Linh Thạch ghép từ mảnh tụ linh.

Theo dõi thông tin chi tiết tại:
Link fanpage: https://www.facebook.com/makiem.splay.vn/
Link group: https://www.facebook.com/groups/makiem.splay.vn/
Website: http://makiem.vn