[Ma Kiếm Sinh Tử Kỳ] Hệ Thống Chức Nghiệp

29

Game Ma Kiếm Sinh Tử Kỳ có 2 class nhân vật:
1. Phái Thương Hoàn
• Giới tính: Nam
• Vũ Khí: Thương
• Ưu điểm: Quần công, phòng thủ lớn tấm khiên của các cuộc chiến.
• Nhược điểm: Sát thương gây ra nhỏ không thích hợp để solo.
• Kỹ Năng:


• Thuộc tính: Hỏa

2. Phái Kiếm Thần
• Giới tính: Nữ
• Vũ Khí: Kiếm
• Ưu điểm: Đơn chiến, né, được xem là sát thủ sát thương gây ra lớn có khả năng đóng băng.
• Nhược điểm: Tuy lượng sát thương lớn, trong solo khá mạnh nhưng, quần công kém khó giao tranh khi có nhiều người.
• Kỹ năng:


• Thuộc Tính : Băng.

Hiện game có thể cho đổi class bằng việc sử dụng thẻ đổi giới tính nhân vật có trong Shop.

Theo dõi thông tin chi tiết tại:
Link fanpage: https://www.facebook.com/makiem.splay.vn/
Link group: https://www.facebook.com/groups/makiem.splay.vn/
Website: http://makiem.vn