[Ma Kiếm Sinh Tử Kỳ] Hệ Thống Bảo Giám

17

Giới Thiệu Bảo Gíam:
Bảo giám là tính năng đi nhặt các mảnh quái trong quá trình đi train với các mảnh này người chơi dùng để tăng bảo giám ở quái đó, tăng cấp thành công người chơi sẽ có thêm lực chiến, mỗi bảo giám tương ứng với 1 quái người có thể tới săn.

  • Có 3 loại bảo giám :
  1.  Dã ngoại

2. Tổ đội

3. Phụ bản

Theo dõi thông tin chi tiết tại:
Link fanpage: https://www.facebook.com/makiem.splay.vn/
Link group: https://www.facebook.com/groups/makiem.splay.vn/
Website: http://makiem.vn