[Ma Kiếm Sinh Tử Kỳ] Hệ Thống Bảo Bảo

32

Kết hôn rồi tính tới chuyện sinh con cho vui nhà vui cửa, Ma Kiếm Sinh Tử Kỳ sẽ mang lại cho người chơi thiên chức làm cha làm mẹ, người chơi sẽ có những đứa con, phải chăm sóc đứa con đó.

  1. Sinh con: tính năng mở ở cấp 66
  • Hướng dẫn sinh con:

Sau khi kết hôn xong, người chơi tổ đội và tìm tới NPC Hồng Nương ở thành chính, tọa độ X 190 Y 81 chọn động phòng

Sau khi động phòng sẽ tiến hành ăn nhân sâm để trăng tỷ lệ thụ thai. Tùy vào tỷ lệ ăn nhân sâm sẽ có kết quả thụ thai thành công hay thất bại. Bạn sẽ phải chờ một tiếng để hoàn thành quá trình thụ thai.

Sau khi đậu thai người chơi sẽ tiếp tục chờ thêm một tiếng để tiến hành sinh con.

Chú ý: Người chơi sẽ có 4 con trong đó người chơi có 2 đứa con do thụ thai và 2 đứa con có trong sự kiện ingame.

 2. Tiến Bậc Bảo Bảo: Khi đã có đứa con đầu tiền người chơi có thể tiến bậc cho đứa con đó

khi đứa con đầu lòng đạt bậc 10 người chơi sẽ có được đứa con thứ 2. Bảo bảo có 2 giới tính là Nam và Nữ. Tùy theo người chơi thích giới tính nào có thể đổi giới tính cho Bảo bảo, mỗi lần đổi sẽ tốn KNB không khóa.

3. Bồi Dưỡng Bảo Bảo: đây có thể xem là tính năng nuôi con, con sẽ được bồi dưỡng bằng đan bồi dưỡng để nâng cao thuộc tính.

4. Phu thê điểm danh: là tính năng dành cho phu thê điểm danh nhận an Bồi dưỡng bảo bảo

Theo dõi thông tin chi tiết tại:
Link fanpage: https://www.facebook.com/makiem.splay.vn/
Link group: https://www.facebook.com/groups/makiem.splay.vn/
Website: http://makiem.vn