[Ma Kiếm Sinh Tử Kỳ] Hệ Thống Bang Chiến

16

Bang Chiến đấu trường khẳng định vị thế của bang trong game Ma Kiếm Sinh Tử Kỳ, tại đây các vị bang chủ, phó bang chủ phải cân não đấu trí để giành con boss thuộc về và giữ boss cho tới phút cuối.

  • Cấp mở: 44
  • Thời gian mở: Thứ 4, Thứ 7 20h – 20h25
  • Hướng dẫn tham gia:
  1. Người chơi của các bang sẽ phân chia làm 2 phe: Thủ – Công. Phe Thủ sẽ bảo vệ boss , Phe công sẽ tiến đánh boss.
  2. Phe Công chạy ra chính giữa map để đánh boss

 3. Phe Thủ nhiệm vụ chính thủ boss không cho Phe công chiếm boss

4.  Nếu phe công có boss sẽ thành phe thủ, phe thủ mất boss sẽ thành phe công.

5. Cách phân định thắng thua : Phe nào giữ boss phe đó thắng, bang nào cao điểm trong quá trình đánh boss sẽ nhận quà hạng nhất.

Theo dõi thông tin chi tiết tại:

Link fanpage: https://www.facebook.com/makiem.splay.vn/
Link group: https://www.facebook.com/groups/makiem.splay.vn/
Website: http://makiem.vn