[Ma Đạo Võ Lâm] Hướng Dẫn Tính Năng Thần Khí

407

Ma Đạo Võ Lâm là cuộc chiến Tiên – Ma, trong cuộc chiến không tránh khỏi binh đao.Khi đã gia nhập vào thế giới hỗn loạn này người chơi luôn sẵn sàng trên tay thanh thần binh để bảo hộ bản thân, chính vì thế mà game đã có sẵn hệ thống Thần Khí vô địch.

  • Thần khí  gồm có: Kỹ năng – Trang Bị – Tư chất – Trưởng thành – Tăng bậc.
  • Có tất cả 18 bậc, hệ thống cho phép người chơi xem trước hóa hình của cấp tiếp theo.
  1. Kỹ năng:Thần khí có 6 kỹ năng, các kỹ năng này buff thêm thuộc tính gây sát thương của nhân vật. Cấp kỹ năng cao nhất là 4.
  2. Trang bị: có 6 trang bị tất cả. Trang bị bậc 20 là cao nhất, thông qua đi phụ bản hoặc tham gia hoạt động có thể nhận được trang bị cấp cao.
  3. Tư chất – Trưởng thành:Người chơi sử dụng Thần Khí Đan để tăng cao Tư chất và Trưởng thành cho Thần khí. Tùy theo bậc hiện tại của Thần khí mà Tư chất – Trưởng thành sẽ bị giới hạn số lần nâng.
  4. Tăng bậc:
  • Sử dụng đan để tiến bậc. Mỗi bậc có 10 sao, đủ 10 sao sẽ tang 1 bậc.
  • Chúc phúc tiến bậc không xóa. Đủ điểm chúc phúc yêu cầu sẽ có thể tiến bậc kế tiếp.
  • Mỗi lần tang bậc số đan sẽ thay đổi, số lượng tùy theo cấp độ bậc hiện tại.

Theo dõi thông tin chi tiết tại:
Fanpage: https://www.facebook.com/madaovolam.vn
Group: https://www.facebook.com/groups/madaovolam.vn
Website: http://madaovolam.vn/home