[Ma Đao Võ Lâm] Hướng Dẫn Tính Năng Pháp Khí

116

Pháp Khi là tính năng không thể thiếu khi người chơi tham gia thế giới Tiên Ma. Hay nói đung hơn là “Bùa Hộ Mệnh” của nhân vật. Cùng tìm hiểu về Pháp khí của Ma Đạo Võ Lâm nhé!

 • Pháp khí là vật tượng trưng cho một hình ảnh bảo vật được hiển thị bên ngoài và mang theo bên cạnh nhân vật. Mỗi Pháp khí có Kỹ năng hỗ trợ riêng biệt.
 • Pháp khi có 9 loại mỗi loại tối đa 10 cấp,  mang 1 hình dáng đặc trưng khác nhau.
 1. Tiến Giải:Mỗi Pháp khí gồm có Tiến bậc và Kỹ năng.
 • Tiến bậc:

– Người chơi cần thu thập đủ số lượng mảnh Pháp khí (tùy theo số lượng yêu cầu của từng loại), sau khi thu thập đủ sẽ tiến hành kích hoạt. Pháp khí sau khi kích hoạt có thể xuất chiến ra bên ngoài hỗ trợ nhân vật.

– Để tiến bậc cần sử dụng Thiên Lôi Thần Hỏa, mỗi bậc sẽ tốn số vật phẩm nâng cấp khác nhau.

– Chúc phúc tiến bậc từ cấp 1 đến cấp 4 không có thời gian chúc phúc. Bắt đầu từ cấp 4 trở đi sẽ tiến hành bộ đếm thời gian điểm chúc phúc.

– Người chơi có thể dùng KNB để bảo lưu (gia hạn) số điểm chúc phúc hiện tại hoặc dùng KNB để tìm lại số điểm chúc phúc bị mất đi.

 • Kỹ năng:

– Mỗi loại Pháp khí sẽ có kỹ năng đặc biệt, hỗ trợ cho nhân vật. Tùy theo kỹ năng mà người chơi có thể thay đổi Pháp khí cho phù hợp với nhân vật và hoàn cảnh.

– Cấp Kỹ năng phụ thuộc vào cấp bậc của Pháp khí. Sau khi xuất chiến kỹ năng lập tức hiệu quả.

– Sử dụng Pháp Hồn để tăng cấp Kỹ năng. Mỗi lần nâng sẽ tốn 1 Pháp Hồn, mỗi cấp Kỹ năng tăng sẽ yêu cầu số lượng vật phẩm tăng cấp tắng.

 1. Tứ Tượng
 • Tứ tượng bao gồm 4 linh vật trong truyền thuyết: Thanh Long – Chu Tước – Bạch Hổ – Huyền Vũ.
 • Để có thể kích hoạt Tứ tượng người chơi cần đạt đủ số lượng Mảnh yêu cầu là 300 Mảnh để tiến hành kích hoạt. Mảnh có thể thông qua Shop Tứ Tượng để đổi.
 • Sử dụng đơn vị tiền là Xu Tứ Tượng nhận được thông qua đấu trường Đấu Thú để mua vật phẩm tại Shôp Tứ Tượng.
 • Tăng cấp: Người chơi sử dụng Đan tương ứng với từng thú để tăng bậc cho chúng. Sau khi tăng full thanh điểm chúc phúc sẽ dùng Đan đột phá tương ứng để đột phá lên bậc tiếp theo.

 1. Đồ Đằng
 • Đồ đằng là nơi bố trí sự kết hợp giữa Pháp khí và Tứ tượng. Mỗi tứ tượng sẽ được cộng thêm Pháp khí bên cạnh để cộng thêm thuộc tính vòng sáng cho tứ tượng ( nếu pháp khí không có thuộc tính vòng sáng sẽ không cộng thêm thuộc tính cho tứ tượng)
 • Ở mỗi vị trí chỉ được phép đặt một Pháp khí.
 • Kích hoạt Pháp khí có liên quan đêsn số Tứ tượng được khích hoạt. Kích hoạt hết Tứ Tượng thì toàn bộ vị trí Pháp Khí cũng được kích hoạt.

Theo dõi thông tin chi tiết tại:
Fanpage: https://www.facebook.com/madaovolam.vn
Group: https://www.facebook.com/groups/madaovolam.vn
Website: http://madaovolam.vn/home