[Ma Đạo Võ Lâm] Hướng Dẫn Tính Năng Hiệp Lữ

121

Không còn gọi là Tiên Đồng “Em Gái Nuôi” nữa mà đến với Ma Đạo bạn sẽ được gặp gỡ “Chị Gái Nuôi” hay còn được gọi với cái tên thân mật hơn Hiệp Lữ. Hiệp Lữ là bạn đồng hành với người chơi trong suốt quá trình Tiên – Ma. Vậy Hiệp Lữ có những gì?

 • Hiệp Lữ được chia làm 6 Giới: Thần Giới – Hồn Giới – Thiên Giới – Dị Giới – Thần Giới – Tiên Giới.
 • Mỗi Giới sẽ có 4 loại: Trị Liệu – Thích Sát – Hỗ Trợ – Công.
 • Mỗi Hiệp Lữ có tối đa 10 Bậc. Để nâng bậc Hiệp Lữ cần dùng Đan Hiệp Lữ.
 • Hiệp Lữ có 6 Trang Bị: 4 trang bị chính và 2 trang bị phụ.
 • Tính năng Hiệp Lữ có: Tiến bậc – Kỹ năng – Luyện thần.
 • Hiệp lữ có 8 trận đồ: kết hợp các Hiệp Lữ yêu cầu sẽ kích hoạt trận đồ cùng thuộc tính của trận đồ tương ứng.
 • Mảnh đổi: Nơi đổi mảnh Hiệp Lữ.
 • Xếp trận: Dàn trận và đưa ra những Hiệp Lữ mà nhân vật cần dùng để thay nhanh khi cần thiết,

Thuộc tính

 1. Tiến bậc
 • Sử dụng Đan Hiệp Lữ nâng sao, đủ 5 sao sẽ tăng 1 bậc ( Không thay đổi ngoại hình Hiệp Lữ )
 • Đan nhận từ: Phụ bản Hiệp Lữ, mua Shop, Hoạt Động, Boss.
 • Mỗi lần tăng sao sẽ tăng lực chiến – thuộc tính cho Nhân Vật và Hiệp Lữ.
 1. Kỹ năng
 • Mỗi Hiệp Lữ có 3 Kỹ năng: Cơ bản – Phi thăng – Nộ khí.
 • Kỹ năng Cơ bản: tùy theo Hiệp Lữ mà số Kỹ năng có thể tăng hoặc giảm ( không phụ thuộc vào Giới hay Loại Hiệp Lữ )
 • Kỹ năng Phi Thăng: Kỹ năng này sẽ xuất hiện sau khi Hiệp Lữ được Luyện thần tới bậc 10.
 • Kỹ năng Nộ: Là Kỹ năng được hiển thị ra bên ngoài của Hiệp Lữ khi được xuất chiến. Có thể tăng cấp cho Kỹ năng Nộ, sử dụng quyển Kỹ năng nhận được thông qua hoạt động.
 1. Luyện thần
 • Có tổng 20 bậc. Tăng Luyện thần lên 10 bậc sẽ kích hoạt Kỹ năng Phi thăng của Hiệp Lữ.
 • Ngoài ra  Luyện thần đủ 10 bậc còn có thể kích hoạt Kỹ năng Phi thăng và thay đổi Ngoại trang Hiệp Lữ.
 • Sử dụng Luyện Thần Đan và Mảnh Hiệp Lữ tương ứng để nâng bậc.
 1. Trang bị
 • Trang bị Hiệp Lữ: 4 trang bị chính nhận từ tham gia đánh Boss Địa Cung và Phong Ma có tỷ lệ rơi.
 • Trang bị phụ nhận thông qua tham gia Boss tầng cao ( tỷ lệ rơi thấp ) và tham gia Hoạt động Nạp – Tiêu tại server.

 

Trận đồ

 • Có tất cả 8 trận đồ, phối hợp kích hoạt các Hiệp Lữ yêu cầu sẽ có thể kích hoạt được trận đồ cùng thuộc tính của trận đồ tương ứng.
 • Sau khi kích hoạt sử dụng Trận Đồ Đan để tăng bậc thuộc tính trận đồ.
 • Thuộc tính các trận đồ bao gồm:

Phụ bản exp tăng 25%

Hồi phục HP tăng 50%

5% tỷ lệ bỏ qua 50% giáp của địch

Tỉ lệ bạo kích tăng thêm 3%

5% chống đỡ các loại sát thương

Bạo kích tăng cao thêm 3%

Tỷ lệ chống đỡ tăng thêm 60%

Xuyên giáp kể địch 80% thủ

Mảnh Đổi

Được xem như cửa hàng Hiệp Lữ, người chơi sử dụng Tàn Hồn để đổi mảnh Hiệp Lữ tùy theo phẩm tương ứng. Tàn hồn nhận được thông qua tham gia hoạt động Boss Địa Cung.

Xếp Trận

 • Hiển thị tất cả Hiệp Lữ người chơi đã sở hữu và chưa sở hữu. Nơi cài đặt Hiệp Lữ xuất chiến nhanh.
 • Hiệp lữ tiên giới có hộ thuẫn hấp thu sát thương cho chủ nhân.

Theo dõi thông tin chi tiết tại:
Fanpage: https://www.facebook.com/madaovolam.vn
Group: https://www.facebook.com/groups/madaovolam.vn
Website: http://madaovolam.vn/home