[Ma Đạo Võ Lâm] Hướng Dẫn Tính Năng Bang Hội

51

Chơi game phải có anh em, anh em ngoài đời chưa đủ còn phải có anh em trong game nữa mới xôm, Bang hội là nơi tụ hội của anh tài cũng như anh em khắp nơi, chính lẽ nó Ma Đạo Võ Lâm đã tạo nên hệ thống Bang hội đồ sộ trong game.

  1. Thông tin bang: là nơi hiển thị tông tin về Cấp bang, Tên bang chủ, số thành viên Bang, Qũy bang, Cống hiến của bản thân, Thông báo của Bang chủ, Kỹ năng bang và Kho bang.

 

  1. Thành viên: nơi hiển thị số lượng thành viên mà bang hiện có. Hiển thị tên, cấp, lực chiến, cống hiến và thời gian thành viên online.

 

  1. Danh sách bang: là nơi hiển thị các bang đang hoạt động trong game. Tại đây hiển thị tên bang, tên bang chủ, cấp bang, số thành viên của bang đó và tổng chiến lực cùng với xếp hạng của bang đó

 

  1. Bảng Xếp Hạng:hiển thị thứ hạng tính theo Qũy bang. Tại đây bang chủ của bang xếp hạng 1 sẽ được nhận thưởng là knb khóa và danh hiệu, thành viên bang hạng 1 được nhận knb khóa. Những bang khác nhận được knb khóa tương ứng với thứ hạng.

 

  1. Thám Hiểm: là nơi hiển thị nhiệm vụ bang hội mà tất cả thành viên bang cần tham gia hoàn thành để nhận lại độ kiến thiết bang. Mỗi lần thực hiện sẽ tốn Thể lực để hoàn thành (thể lực cần thời gian hồi)

 

  1. Đấu giá:
  • Bang tham gia hỏa động như Bang Chiến, Lãnh Địa Chiến đtạ hạng cao có cơ hội đấu giá vật phẩm Bang. Tất cả thành viên Bang đều có thể tham gia đấu giá.
  • Đấu giá Bang kết thúc lúc 13h00 ngày 2 (sau khi tham gia Bang Chiến)
  • Vật phẩm chưa được đấu giá trong Bang sẽ được chuyển đến đấu giá Thế Giới để tiếp tục đấu giá (16h00 kết thúc)
  • KNB nhận được sẽ chuyển thành KNB khóa và chia đều cho toàn thành viên Bang.

Theo dõi thông tin chi tiết tại:
Fanpage: https://www.facebook.com/madaovolam.vn
Group: https://www.facebook.com/groups/madaovolam.vn
Website: http://madaovolam.vn/home